მცხეთის ებრაული ეპიტაფია, (1872)

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
აგური
მასალა
თიხა
აღმოჩენის ადგილი
მცხეთა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
აგურზე არის ბერძნული ასომთავრული წარწერა. 6 5,5
ზომა
H. 5,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
1,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
1,5 1,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტაფია
დათარიღება
IV-V
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

קברא הדין
יק[ירא] דאבא
דמתקרי יהודה
גורק משכבה
5עים הצדיקים
עמידתה עים
הכשירים

დიპლომატიური

קבראהדין
יק[ירא]דאבא
דמתקרייהודה
גורקמשכבה
5עיםהצדיקים
עמידתהעים
הכשירים

თარგმანი

ეს არის საფლავი ძვირფასი მამის, იეჰუდასი, მეტსახელად გურკის. (იყავნ) განსასვენებელი მისი კეთილმსახურთა თანა, აღდგომაჲ მისი - მართალთა თანა. ეს არის საფლავი ძვირფასი მამის, იეჰუდასი, მეტსახელად გურკის. (იყავნ) განსასვენებელი მისი კეთილმსახურთა თანა, აღდგომაჲ მისი - მართალთა თანა.

კომენტარი

გამოცემები

    გიორგი წერეთელი მცხეთის ახლადაღმოჩენილი ებრაული წარწერა მე-3 შესწორებული და შევსებული გამოცემა ენიმკის მოამბე, ტ. V-VI, 1940, 419-425

ფოტო