ოქროს ბეჭედი ამეთვისტოთი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბეჭედი
მასალა
ამეთვისტო
აღმოჩენის ადგილი
მცხეთა
გარემოებები
ნივთი აღმოჩენილია მცხეთაში, სამთავროს სამაროვანზე ქალის მდიდრულ, III ს-ით დათარიღებულ სამარხში.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ოქროს ბეჭედზე დამაგრებულია ამეთვისტოს თვალი. ცენტრში მთელი სიმაღლით, სახით პროფილში, გამოსახულია ქალის ფიგურა, რომელსაც გასწვრივ ორივე მხარეს თითო სტრიქონად აქვს ბერძნული წარწერა. 1,7 1,2
ზომა
H. 1,2,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა ნეგატიურად, წვრილი და მკაფიო ასოებით არის გამოყვანილი. ასოების ბოლოებზე ჩაღრმავებული წერტილებია. Θ და Ε მრგვალია, დანარჩენი ასოები - კუთხოვანი. α-ს (4-სავე შემთხვევაში) დამრეცი შუა ხაზი აქვს. μ-ს სწორხაზოვანი,ქვემოთ ოდნავ გაშლილი ფეხები.
დეკორი
ბეჭდის თვალზე გამოსახულია ქალის ფიგურა (ქალღმერთი ჰიგია?)

ტექსტი

კატეგორია
სავედრებელი
დათარიღება
I-III AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

Ἄθηκα μὰ
Ὑγείαν

დიპლომატიური

ΑΘΗΚΑΜΑ
ΥΓΕΙΑΝ

თარგმანი

ათეკა გეფიცები ჰიგიას.

კომენტარი

ბეჭდის პატრონი ათეკა (?) ევედრება ჰიგიას (ჯანმრთელობის ქალღმერთს, ასკლეპიოსის ასულს) - ე.ი. სთხოვს მფარველობას, ჯანმრთელობას. "ათეკა" საცნობარო ლიტერატურის მიხედვით დადასტურებული სახელი არაა. წაკითხვის მეორე ვარიანტი: ბეჭდის პატრონი (მისი სახელი არ გვაქვს) ამ თვალს (ἄθηκα, τά შესაძლოა აღნიშნავდეს მარჯანს, თვალი სინამდვილეში ამეთვისტოა) ავედრებს ჰიგიას, ე.ი. ამ თვალზე ეფიცება ჰიგიას, შესთხოვს ჯანმრთელობას.

ასოთა მოხაზულობის მიხედვით (წერტილებით მკაფიოდ აღნიშნული კუთხეები, α-ს დამრეცი შუა ხაზი, სწორი, გაშლილი ფეხებით, მრგვალი Θ და Ε) წარწერა I საუკუნეებით თარიღდება. საამარხი მთლიანად III ს-სად ითვლება, ისე რომ ეს თარიღები ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგებიან. ფიცის ასეთი ფორმულა დამახასიათებელია ძველი, საშუალო და ახალი ბერძნულისათვის.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 262

ფოტო