ჰემატიტის მძივი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
მძივი
მასალა
ჰემატიტი
აღმოჩენის ადგილი
მცხეთა
გარემოებები
ნივთი აღმოჩენილია მცხეთაში, ბაითხევის გვიანანტიკური ხანის ორმო სამარხში.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
მძივზე ამოკვეთილია ბერძნული წარწერა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ამულეტი
დათარიღება
I-III AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

დაცვა (/დაფარვა)

კომენტარი

როგორც ჩანს, ამ მძივს ამულეტის დანიშნულება ჰქონდა, მისი პატრონი უნდა დაეცვა, დაეფარა ბოროტისაგან.

ასოთა მოხაზულობის მიხედვით (განსაკ. დამახასიათებელია ასო ξ) და ენობრივი მონაცემით (αι- დიფთონგი უკვე გამონოფთონგებულია) წარწერა I საუკუნეებით უნდა დათარიღდეს.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 262

ფოტო