რკინის ბეჭედი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბეჭედი
მასალა
რკინა
აღმოჩენის ადგილი
ჟინვალი
გარემოებები
ნივთი აღმოჩენილია ჟინვალში არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
რკინის ბეჭედზე დამაგრებულია სარდიონის გემა, რომლის ზემოთა ნაწილში, თავისუფალ ადგილას არის 3 სტრიქონად ბერძნული პოზიტიური წარწერა. 1,5 2
ზომა
H. 2,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
არ არის მითითებული
დეკორი
სარდიონის გემაზე გამოსახულია მწყემსი თხასთან ერთად.

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
I-III AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

Βακούρ, ἀ-
μ-
νά(scil. ς)

დიპლომატიური

ΒΑΚΟΥΡΑ
Μ
ΝΑ(scil. Σ)

თარგმანი

ბაკური, კრავი

კომენტარი

ასოთა მოხაზულობის მიხედვით (ასოების კუთხეები ჩაღრმავებული, უფეხო υ, μ - ფართოდ გაშლილი ფეხებით) წარწერა I საუკუნეებით შეიძლება დათარიღდეს. მარგ. ლორთქიფანიძის აზრით ნივთი II-III სს-ისაა.

გემაზე გამოსახულია "ბაკური" (ეს ირანული სახელი საკმაოდ გავრცელებულია საქართველოში) და მასთან ერთად მისი "კრავი" (რაც აღნიშნულია კიდევაც; მაგრამ გამოსახულებაში ცხოველი უფრო "თხას" ჰგავს). მარგ. ლორთქიფანიძის აზრით თვით ნივთი ადგილობრივი ნახელავია.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 263-264

ფოტო