პეტრე ეპარქოსის მოლიბდული

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბეჭედი
მასალა
ტყვია
აღმოჩენის ადგილი
ახალი ათონი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
მოლიბდულის ორივე პირზე არის მონოგრამა. მოლიბდულის დიამეტრია 2,3 სმ x 2,5 სმ, სისქე - 0,5 სმ.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
0,4-0,6
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
0,4-0,6
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სავედრებელი
დათარიღება
VI-VII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

θ(ε)οτ(ό)κ(ε) βοήθ(ει)

დიპლომატიური

ΘΟΤΚΒΟΗΘ

თარგმანი

ღვთისმშობელო, შეეწიე

პეტრე ეპარქოსის

კომენტარი

ტყვიის ბეჭედი ეკუთვნის პეტრე ეპარქოსს.

ენობრივად პირსა და ზურგზე მოთავსებული წარწერები ერთმანეთის გაგრძელებას არ წარმოადგენენ.

დათარიღების საფუძველია ასოთა მოხაზულობა, მოლიბდულების ტიპები.

ა. ხრუშკოვას თარგმანი: Богоматерь, помилуй эпарха Петра (ხრუშკოვა, 147)

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 76 A. Г. Хрушкова, Моливдул из Анакопии, 146-148

ფოტო