აგური ბერძნულწარწერიანი დამღით

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
აგური
მასალა
თიხა
აღმოჩენის ადგილი
წებელდა
გარემოებები
ნივთი მოპოვებულია ი. ვორონოვის მიერ.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
აფხაზეთის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საცავი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
აგურზე გამოყვანილია ბერძნული ასომთავრული წარწერა. 6 5,5
ზომა
H. 5,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
1,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
1,5 1,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
VI-VII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

✝ Κωνσ(scil. ταντίνου) ἐπισκ(scil. όπου) ✝

დიპლომატიური

✝ΚΩΝΣ(scil. ΤΑΝΤΙΝΟΥ)ΕΠΙΣΚ(scil. ΟΠΟΥ)✝

თარგმანი

კონსტანტინე ეპისკოპოსის

კომენტარი

დათარიღება ხდება პალეოგრაფიული ნიშნების მიხედვით (ასოთა მოხაზულობა, შემოკლებები). არქეოლოგიური და ნუმიზმატიკური მონაცემების მიხედვით აგური VI ს-ის 30-იანი წლებით არის დათარიღებული.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 79

ფოტო