ლაპიდარული გრაფიტო

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
გრაფიტო
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ფიჭვნარი
გარემოებები
ნივთი ნაპოვნია შემთხვევით მდ. ჩოლოქის პირას.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ქობულეთ-ფიჭვნარის ბაზა № ქფ-69; საველე № 128
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
მრგვალ, დაბრტყელებულ რიყის ქვაზე გამოყვანილია ბერძნული ასოები. ქვის ზომებია 22 x 20 x 12,5 სმ.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა შესრულებულია მსხვილი, ჩაჭრილი ასოებით.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მანძილის აღმნიშვნელი
დათარიღება
V-IV BC
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

კომენტარი

ბერძნულ ასოებს, სავარაუდოდ რიცხვითი მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს. ასეთ შემთხვევაში წარწერიანი ქვა მანძილის აღმნიშვნელად უნდა ჩაითვალოს.

ასოები იმდენად ჩვეულებრივია თავისი მოხაზულობით მთელი ანტიკური ხანისათვის, რომ მათ მიხედვით რაიმე ზუსტი დათარიღება ძნელდება. რამდენადაც აჭარის ამ რაიონში (ფიჭვნარში), სადაც იგი აღმოჩნდა, არის ძვ.წ. V-IV სს-ის ბერძნული სამაროვანი, ამდენად შესაძლებელია ეს ქვაც, თავისი წარწერით, ამ დროისად იქნას მიჩნეული.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 143

ფოტო