ვერცხლის ლანგრის ფრაგმენტი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ლანგარი
მასალა
ვერცხლი
აღმოჩენის ადგილი
ზღუდერი
გარემოებები
ნივთი მოპოვებულია არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ვერცხლის დიდი ლანგრის ფრაგმენტზე გარედან ირგვლივ იკითხება პუნქტირით გამოყვანილი ბერძნული სიტყვა. ლანგრის ფსკერზე, შიგნით ყოფილა ასევე პუნქტირით შესრულებული წარწერა, რაც თითქმის არ იკითხება, ჩანს მკაფიოდ ერთი ასო Α.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
შეწირვითი
დათარიღება
II-III AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

(scil. ἐ)χαρισάμην

დიპლომატიური

(scil. Ε)ΧΑΡΙΣΑΜΗΝ

თარგმანი

მივუძღვენ; ვაჩუქე

კომენტარი

წარწერა, როგორც ჩანს, იმავე ტიპის იყო, როგორისაცაა ბერსუმას ლანგრის წარწერა, სამწუხაროდ დაკარგულია სახელები იმათი, ვინც აჩუქა და ვისაც აჩუქეს.

დათარიღების საფუძველია ასოთა მოხაზულობა (σ, μ; Α), საერთო სტილი და მასში დაცული ფორმულა.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 268

ფოტო