ოქროს ფირფიტა (გულსაკიდი)

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფირფიტა
მასალა
ოქრო
აღმოჩენის ადგილი
სამთავრო
გარემოებები
ნივთი აღმოჩენილია სამთავროში გაძარცვულ ქვაყუთში.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
სახელმწიფო მუზეუმი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ფირფიტის ცენტრის ირგვლივ, გამოსახულების გასწვრივ ერთ სტრიქონად გამოყვანილია ბერძნული წარწერა (იგი მხოლოდ გამოსახულების თავთან და ფეხებთან არაა). ფირფიტის დიამეტრია 2,6 სმ.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა შესრულებულია ლამაზი მრგვლოვანი ასოებით.
დეკორი
ფირფიტის ცენტრში კონსტანტინოპოლის სიმბოლური გამოსახულებაა.

ტექსტი

კატეგორია
სავედრებელი
დათარიღება
IV-V AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

εἷς θεός, βοήθι

დიპლომატიური

ΕΙΣΘΕΟΣΒΟΗΘΙ

თარგმანი

ერთი არს ღმერთი, შეეწიე (/შემეწიე)

კომენტარი

წარწერა ნაკლული არ არის, უვარაუდება, ღმერთი უნდა შეეწიოს ამ ნივთის მატარებელს.

ასოთა მოხაზულობის (მრგვალი ასოები, β-ს თავისებული სახე), იტაციზმის (βοηθι) და გავრცელებული ფორმულის მიხედვით, ნივთი გვიან რომაული, ადრე ბიზანტიური ხანით თარიღდება.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 268-269

ფოტო