ინტალიო

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბეჭედი - საბეჭდავი
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
III AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

Βακυραλανα

დიპლომატიური

ΒΑΚΥΡΑΛΑΝΑ

თარგმანი

ბაკურალანა

კომენტარი

ინტალიო დაკავშირებული უნდა იყოს იბერიის სამეფო საგვარეულოს წარმომადგენელ ბაკურთან. საეკლესიო ისტორიკოს რუფინუსთან შეხვედრამდე, ბაკური რამდენიმე წლის განმავლობაში რომის სამხედრო სამსახურში იდგა. ამიანე იბერიელ ბაკურს ახ.წ. 378 წლის ადრიანოპოლის ბრძოლაში მოიხსენიებს. აქ იგი გვევლინება, როგორც რომაული არმიის მგზნებარე tribunus sagittariorum. მიღებულია, და ალბათ მართებულადაც, მისი გაიგივება რუფინუსის ბაკურთან, მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ იბერიელ დიდგვაროვანთა წრეში ბაკური იშვიათ სახელს არ წარმოადგენს: ეს სახელი არაერთგზის გვხვდება მეფეთა სიებში. რუფინუსისთვის ინფორმაციის მიმწოდებელი ახ.წ. 378-94 წლებში იყო dux Palaestinae და ამ ხნის განმავლობაში ისტორიკოსთან მას გულითადი ურთიერთობა ჩამოუყალიბდა. ახ.წ. 402-3 წლისთვის იგი იყო comes domesticorum. სიმამაცით გამოიჩინა თავი ფრიგიდუსთან ბრძოლაში 394 წელს. ამის შემდეგ იგი, შესაძლოა, იბერიაში დაბრუნდა და იქნებ მეფობდა კიდეც, მაგრამ ეს სრულიად გაურკვეველია.

გამოცემები

    დევიდ ბრაუნდი, საქართველო ანტიკურ ხანაში: კოლხეთისა და ამიერკავკასიის იბერიის ისტორია ძვ.წ. 550-ახ.წ. 562 წლები, 355-356

ფოტო