ფიალაზე დატანილი ბერძნული ლიგატურა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფიალა
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
საირხე
გარემოებები
ფიალა აღმოჩენილია საირხის N10 სამარხში.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ლიგატურა
დათარიღება
IV BC
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

კომენტარი

საირხეში, ისევე, როგორც ვანში, ძვ.წ. V საუკუნიდან მაინც, ადგილობრივის, ბერძნულის და სპარსულის ურთიერთშერწყმის მოწმენი ვხდებით. საირხეში აღმოჩენილ ფიალაზე დატანილია ლიგატურა, რომელიც აშარად ბერძნულასოებიანია (ΔΤΜ ან შეიძლება ΔΜΤ) და ალბათ კუთვნილების აღმნიშვნელი უნდა იყოს. სამარხის ხასიათიდან, სამარხეული ინვენტარის ტიპოლოგიიდან და მდიდრულობიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ როგორც ითხვისის სამარხში, ისე აქაც ბერძნული ანბანის გამომყენებელი კოლხი ელიტის წარმომადგენელი მარხია. ეს სამარხი ითხვისის მეტოსის სამარხზე გაცილებით უფრო გვიანდელია და ძვ.წ. IV საუკუნის პირველი ნახევრით არის დათარიღებული.

გამოცემები

    დევიდ ბრაუნდი, საქართველო ანტიკურ ხანაში: კოლხეთისა და ამიერკავკასიის იბერიის ისტორია ძვ.წ. 550-ახ.წ. 562 წლები, 188-189

ფოტო