ბიჭვინტის ბულა (I)

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბულა
მასალა
ტყვია
აღმოჩენის ადგილი
ბიჭვინტა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
თბილისის სახელმწიფო მუზეუმი № 871
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ბულას ორსავე მხარეს აქვს ბერძნული ასომთავრული წარწერები. 2,5-2,8 სმ
ზომა
ასოთა სიმაღლე
0,5 სმ
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
0,5 სმ 0,5 სმ
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
VII-VIII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering, onomastics

კრიტიკული

Κωνσταντῖνος Ἀβασγίας

დიპლომატიური

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΒΑΣΓΙΑΣ

თარგმანი

კონსტანტინე აფხაზეთის (მთავარი)

კომენტარი

ბიჭვინტის ბულა თარიღდება პალეოგრაფიული მონაცემების, წარწერაში მოხსენიებული პირისა (აფხაზეთის მთავრის კონსტანტინე I-ის ან კონსტანტინე II-ის) და ბიზანტიური ბულების საერთო ტიპთან შედარების საფუძველზე.

წარწერა შესრულებულია ბულას ორივე პირზე.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 63-64

ფოტო