ბიჭვინტის ბულა (II)

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბულა
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
ბიჭვინტა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
თბილისის სახელმწიფო მუზეუმი № 2653
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ბულას ორსავე მხარეს აქვს ბერძნული ასომთავრული წარწერები. 2,4x2,7 სმ
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
VI-VII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

ἡ ἁγία Σοφία Θεοδώρου ἐπισκόπου

დიპლომატიური

ΗΑΓΙΑΣΟΦΙΑΘΕΟΔΩΡΟΥΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

თარგმანი

წმ. სოფია. თეოდორე ეპისკოპოსის (ბულა)

კომენტარი

ბიჭვინტის ბულა თარიღდება პალეოგრაფიული მონაცემებისა და ბულის ზოგადი ტიპის მიხედვით.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 64

ფოტო