ნოქალაქევის კერამიკული ჭურჭლის სახელური

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ჭურჭლის სახელური
მასალა
კერამიკა
აღმოჩენის ადგილი
ნოქალაქევი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ჭურჭლის სახელურზე არის სინოპური დამღა ბერძნული წარწერით.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
IV BC
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

Βορυος ἀστυ-
νόμου
Φορμί(scil. ωνος)

დიპლომატიური

ΒΟΡΥΟΣΑΣΤΥ
ΝΟΜΟΥ
ΦΟΡΜΙ(scil. ΩΝΟΣ)

თარგმანი

ბორის ასტინომის ფორმიონისა

კომენტარი

დათარიღება ხდება ასოებთა მოხაზულობისა და სინოპური ანალოგიური დამღების მიხედვით.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 134

ფოტო