ნოქალაქევის კერამიკული ფილა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
კერამიკა
აღმოჩენის ადგილი
ნოქალაქევი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ფილაზე გამოსახულ წრეში და წრის მარჯვნივ მოთავსებულია ბერძნული წარწერა, რომელიც ფილის გამოწვამდეა გამოყვანილი. წრის გარეთაც მოთავსებულია ასოები.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ზედა სტრიქონი ნუსხურითაა ნაწერი, შემდეგი ორი სტრიქონი - მთავრულით.
დეკორი
ფილაზე არის 18,5 სმ დიამეტრის წრიული ორნამენტი

ტექსტი

კატეგორია
განმარტებითი
დათარიღება
VI-VII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

η̣ ̣κ̣ ̣β̣ ̣υ̣
καταρρ⸢υ⸣ὲς ἠεῖδος
(scil. θεα)τύος

დიპლომატიური

.......
ΚΑΤΑΡΡΙΕΣΗΕΙΔΟΣ
(scil. ΘΕΑ)ΤΥΟΣ

თარგმანი

მომდინარე მხურვალება. (ამისი) შესამოწმებელი (ადგილი)

კომენტარი

ფილა როგორც ჩანს, იყო აბანოს ნაწილი და ეფარა სარეგულაციო ადგილას გამტარ მილს.

დათარიღება ხდება ცალკეული ასოების მოხაზულობისა და საერთო სტილის მიხედვით.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 133

ფოტო