ნოქალაქევის კერამიკული ხუფი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ხუფი
მასალა
კერამიკა
აღმოჩენის ადგილი
ნოქალაქევი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
კერამიკული ხუფის 4 ფრაგმენტზე შემორჩენილია ბერძნული რელიეფური ასოები
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასოები გამოყვანილია ხუფის გამოწვამდე
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
დათარიღება
VI-VII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

Β̣Ε̣ ̣|̣ ̣Ι̣Λ̣ Α̣ Κ̣Τ̣Ṿ

დიპლომატიური

...........

თარგმანი

კომენტარი

ცალკეული ასოების მიხედვით წარწერის აღდგენა ვერ ხერხდება.

დათარიღება ხდება ასოების მოხაზულობის მიხედვით.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 133-134

ფოტო