საბეჭდავი ოქროს ბეჭედი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
საბეჭდავი
მასალა
ოქრო
აღმოჩენის ადგილი
მცხეთა
გარემოებები
ნივთი მოპოვებულია მცხეთაში, სვეტიცხოვლის ეზოში არქეოლოგიური გათხრებისას.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
საბეჭდავ ოქროს ბეჭედში ჩასმულია სარდიონის გემმა-ინტალიო, რომელსაც ირგვლივ აქვს ფაქიზად გამოყვანილი ბერძნული წარწერა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
საბეჭდავზე გამოსახულია ქალის თავი პროფილში, წაკვეთილი ცილინდრის ფორმის თავსაბურავით

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
II-III AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

Βασίλισσα Οὐλπία ναξία

დიპლომატიური

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΟΥΛΠΙΑΝΑΞΙΑ

თარგმანი

დედოფალი ულპია ნაქსოსელი

კომენტარი

მცხეთაში, სვეტიცხოვლის ეზოში მცხეთის არქეოლოგიურმა ინსტიტუტმა გახსნა ქვასამარხი №14, სადაც დამარხულია ქალი. სამარხში აღმოჩნდა 25 დასახელების ნივთი, ძირითადად ოქრო-ვერცხლის ინვენტარი, მათ შორის ზემოხსენებული საბეჭდავი ოქროს ბეჭედი.

დასაშვებია, რომ წარწერაში ორი მეზობელი ასოდან ერთია გამორჩენილი (α), თუმცა რაკიღა ის საგანგებოდ არის გამოყვანილი, ეს ვარიანტი სათუოა. ასევე საეჭვოა ისიც, რომ იბერიაში მყოფი დედოფალი ინარჩუნებდეს თავის წარმომავლობას, ნაქსოსელობას.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 367

ფოტო