ვანის ბერძნული წარწერა (I)

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ვანი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ვანის ნაქალაქარი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ვანის ნაქალაქარის კარიბჭესთან, მის აღმ. ნაწილში კვარცხლბეკად ნავარაუდევი სვეტის გვერდით კედელზე ვერტიკალურად ამოკაწრულია ბერძნული წარწერა. იგი მიწიდან 118 სმ-ით არის დაშორებული. შესრულებულია ქვემოდან V გათლილი ქვის მარცხენა მხარეზე. 14.5 2.5
ზომა
H. 2.5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
1,5 - 2
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასოების სიმაღლე და სიგანე დაახლოებით ერთნაირია, გარდა Ρ-სი, რომელიც საკმაოდ გრძელია და შედარებით ვიწრო (2, 2,5 სმ, 1 სმ). არის შემოკლების ნიშანი, წერტილი (.). სტრიქონში თითო ასოა. წარწერა დათარიღებულია პალეოგრაფიული ნიშნების (გაშლილი ω, მრგვალი σ, ν-ს მოხაზულობა, α ჩატეხილი ჰასტით) მიხედვით. 1,5 - 2
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სავედრებელი
დათარიღება
IV-III BC
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

ἀρ<άομαι> ὦ ἄνασ<σ>α

დიპლომატიური

ΑΡΩΑΝΑΣΑ

თარგმანი

გევედრები (შენ), მეუფეო.

კომენტარი

წარწერა, როგორც ჩანს, ეხებოდა მდედრობითი სქესის იმ მეუფეს, რომლის გამოსახულებაც აქვე, გვერდით იდგა და რომელსაც წარწერის შემსრულებელი რაღაცას ევედრებოდა.

შეიძლება დავუშვათ: ΑΡ. არის შემოკლება შურისძიების ღმერთქალის Ἀρά-ს სახელის, ან შემოკლება სახელის Ἄρσανς, რაც გვხვდება ვანის სხვა წარწერებში.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 148

ფოტო