ვანის ბერძნული წარწერა (II)

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ვანი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ვანის ნაქალაქარი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ვანის ნაქალაქარის კარიბჭის ძირითად კედელზე მიშენებული პატარა წარმართული სამლოცველოს ჩრდ. კედლის შიგნითა მხარეზე ზემოდან პირველსავე ქვაზე, ქვემოდან 136 სმ-ის სიმაღლეზე არის ერთ ჰორიზონტალურ სტრიქონად ამოკაწრული ბერძნული წარწერა. ამ წარწერიდან დასავლეთისკენ, სიგანეში 1-2 ქვის გამოტოვებით 20 სმ-ით უფრო დაბლა პირველთან შედარებით, არის II წარწერა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა შესრულებულია მარჯვნიდან მარცხნივ, მეორე წარწერაც ასევე მარჯვნიდან მარცხნივ არის გამოყვანილი, II-III დაზიანებული ასოებით. ორივე წარწერა ერთი ხელითაა დაწერილი და ეს იგივე ხელია, რომლითაც ამოკაწრულია სავედრებელი წარწერა. წარწერა დათარიღებულია პალეოგრაფიული ნიშნების (გაშლილი ω, მრგვალი σ, ν-ს მოხაზულობა, α ჩატეხილი ჰასტით) მიხედვით.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
IV-III BC
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

არსანსი

კომენტარი

საკუთარი სახელის ეს ფორმა (Ἄρσανς) დამოწმებულია მხოლოდ ვანის წარწერაში. არსებობს მსგავსი სახელები: Ἄρσανος (დიოდ. სიც. 17,6), Ἀρσᾶς (Oxy, VII, 1063, II (II-III), Ἀρσάϊς (Teb. I, 121, 109)...

განსაკუთრებით საყურადღებოა ელინისტური ხანის ძეგლზე არც მთლად მოსალოდნელი შესრულება წარწერისა (მარჯვნიდან მარცხნივ). ეს უნდა იყოს წერის შეფარვითი მანერა. ხელოსანი (მოქანდაკე, არქიტექტორი თუ კალატოზი) თავის სახელს ამგვარად ამჟღავნებს.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 148-149

ფოტო