ვანის ბერძნული წარწერა (III)

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ვანი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ვანის ნაქალაქარი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ვანის ნაქალაქარის კარიბჭის ძირითად კედელზე მიშენებული პატარა წარმართული სამლოცველოს სამხრეთ კედელზე, მხოლოდ გარედან, ზემოდან ΙΙ ქვაზე, სულ კიდეზე, ძირიდან 143 სმ-ზე, 14 სმ-ის სიგრძეზე ჩანს ბერძნული ასოების კვალი.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

+̣Α̣+̣.̣.̣ ̣Ρ̣.̣.̣.̣ ̣Ρ̣Λ̣̣

დიპლომატიური

..............

თარგმანი

კომენტარი

ცალკეული ასოების მიხედვით ვერ ხერხდება წარწერის აღდგენა. ასოთა მოხაზულობის მიხედვით თუ ვანის ნაქალაქარის კარიბჭესთან აღმოჩენილი წარწერების თანადროული არ არის, უშუალოდ მომდევნო ხანით უნდა დათარიღდეს.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 149

ფოტო