საბეჭდავი ბეჭედი ზღუდერიდან

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბეჭედი - საბეჭდავი
მასალა
ოქრო
აღმოჩენის ადგილი
ზღუდერი
გარემოებები
საბეჭდავი აღმოჩენილია ზღუდერის N1 სამარხში.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
საბეჭდავზე გამოსახულია ერთმანეთისკენ მიბრუნებული, შეპირისპირებული წყვილი. მამაკაცის ფიგურა წვერიანია, როგორც ეს იბერიელ დიდგვაროვანთათვის უნდა ყოფილიყო მიღებული.

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
III AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

Καβριας Ματρώνα

დიპლომატიური

ΚΑΒΡΙΑΣΜΑΤΡΩΝΑ

თარგმანი

კაბრიასი მატრონა

კომენტარი

ზღუდერში მდ. ძამის მარცხენა ნაპირზე ორ ბორცვზე გაითხარა ახ.წ. III საუკუნის სამი მდიდრული სამარხი, რომლებიც ცენტრალურ იბერიაში, მცხეთაში მათი თანადროული სამარხებიდან ცნობილი ინვენტარის მსგავს სამარხეულ ინვენტარს შეიცავდა. სამივე სამარხში მიცვალებული ხის სარკოფაგში იყო დაკრძალული. N1 სამარხში აღმოჩნდა ოქროს საბეჭდავი ბეჭედი.

ბეჭედზე გამოსახული მამაკაცის სახელი გადმოცემულია ბერძნული ასოებით: ΚΑΒΡΙΑΣ. ქალის ფიგურას ახლავს სიტყვა: ΜΑΤΡΩΝΑ, რაც მის სახელს უნდა აღნიშნავდეს და უცილობლად ლათინური matrona-ს გამოძახილს წარმოადგენს, თუმცა ამ სახელის წარმომავლობაზე მხოლოდ ალბათობით თუ ვიმსჯელებთ.

გამოცემები

    დევიდ ბრაუნდი, საქართველო ანტიკურ ხანაში: კოლხეთისა და ამიერკავკასიის იბერიის ისტორია ძვ.წ. 550-ახ.წ. 562 წლები, 351-352

ფოტო