ზარზმის ისაკისა და მისი შვილების წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ზარზმის მონასტერი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზარზმის მონასტერი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ერთსტრიქონიანია. იგი მოთავსებულია ზარზმის ტაძრის ეზოში დაცულ არქიტექტურულ დეტალზე, რომელიც, მისი ფორმისა და მასზე წარმოდგენილი არქიტექტურული მოტივის - წარბის - მიხედვით, ნაგებობის სარკმლის ზედანს წარმოადგენდა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა. ასოები კუთხოვანია
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სავედრებელი
დათარიღება
X-XI AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე ის(ა)კჲ შვ(ილ)ნი მ(ისნი)

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႤ ႨႱႩჂ ႸႥႬႨ Ⴋ

თარგმანი

ქრისტე, შეიწყალე ისაკი და მისი შვილები

კომენტარი

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა, სამხრეთ საქართველოს წარწერების შესწავლა ხელნაწერთა ინსტიტუტის ეპიგრაფიკული ექსპედიციის მიერ, 283-284

ფოტო