კერამიკული ფილა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
კერამიკა
აღმოჩენის ადგილი
სოხუმი
გარემოებები
ნივთი მოპოვებულია სოხუმის ციხის გათხრისას.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
სოხუმის მუზეუმი № 71-222/83
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ფილაზე მთელ სიგრძეზე შუაში არის ორი პარალელური ხაზი (მათ შორის 1,7 - 1,8 სმ-ია). ამ ორ ხაზს შორის დაახლ. 10,5 სმ-ზე არის ნიშნები, რაც დაუდევრად შესრულებულ ბერძნულ ასოებს ჰგავს. 15 12 4,5
ზომა
H. 12,W. ,
ასოთა სიმაღლე
5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ფილის ერთ მხარეზე, პარალელურ ხაზებს გარეთ არის ორი ნიშანი, ერთიმეორის ქვემოთ. წარწერა თითქმის არ იკითხება. 5 1,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
VI-VII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

✝ κ(υρίο)υ Χ(ριστο)ῦ

დიპლომატიური

✝ΚΥΧΥ

თარგმანი

ქ. უფლისა ქრისტესი...

კომენტარი

დათარიღების საფუძველია ასოთა მოზახულობა (?), რაც ბიზანტიურ ხანაზე მიუთითებს.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 79

ფოტო