ლატალის ხატი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ხატი
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
ლატალი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
მესტიის მუზეუმი № 831
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ხატზე გამოსახულია გაბრიელ მთავარანგელოზი, გამოსახულებას თავის აქეთ-იქით აქვს ბერძნული წარწერა. 72 46,5
ზომა
H. 46,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
2,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერაში მოცემულია თავისებური შემოკლებები (ΑC, ΓΒΡΙΛ), რაც მისი შემსრულებლის არაბერძნობაზე შეიძლება მიუთითებდეს. თვით ასოთა მოხაზულობაში საგანგებო არაფერია, რომ დასათარიღებლად გამოდგეს. 2,5 3-5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XI-XII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

ὁ ἅ(γιο)ς Γ(α)βρι(ή)λ

დიპლომატიური

ΟΑΣΓΒΡΙΛ

თარგმანი

წმიდა გაბრიელი

კომენტარი

ფერწერითი ხატი ქართული ნამუშევარია.

ხელოვნებათმცოდნეთა მიერ ხატი XI-XII სს-ით არის დათარიღებული.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 85

ფოტო