წარწერები ოქროს ფირფიტებზე

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფირფიტა
მასალა
ოქრო
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
მესტიის მუზეუმი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ფირფიტები არის თხელი, მრგვალი ფორმის; ერთ მათგანს პირზე აქვს 3 სტილიზებული სახე, ზურგზე - შუაში ჯვარი და ირგვლივ ბერძნული წარწერა; მეორეს - პირზე ორი სტილიზებული სახე, ზურგზე - ორი გამოსახულება, რომელთაც უჭირავთ ჯვარი, ჯვარს კი ორ მხარეს აქვს ბერძნული წარწერა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
დათარიღება
V-VI AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

1
υ̣ι̣σ̣τ̣ο̣ρ̣ι̣α̣ τ̣υ̣ι̣ρ̣δ̣ σ̣ο̣ν̣ο̣ρ̣ι̣ (Χρίστος)
2
υ̣ι̣σ̣τ̣δ̣ρ̣ι̣ σ̣ο̣ν̣ο̣β̣

დიპლომატიური

1
...................☧
2
............

თარგმანი

კომენტარი

დათარიღება ხდება ასოთა მოხაზულობის, ჯვრებისა და ქრიზმის მიხედვით.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 85

ფოტო