წვირმის ხატი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ხატი
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
წვირმი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
წვირმის მაცხოვრის ეკლესია
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წვირმის მაცხოვრის ეკლესიაში მთავარანგელოზების ჭედურ ქართულ ხატს (№ 9/2) ქართულ წარწერებთან ერთად აქვს ბერძნული წარწერებიც. წარწერები მოთავსებულია გამოსახულებათა მარცხნივ და მარჯვნივ. ზემოთ მთავრული ბერძნული, ქვემოთ ქართული. სამ სტრიქონად დაწერილ Γαβριελ-ს სიმაღლეში 3 სმ უჭირავს. 43 44,5
ზომა
H. 44,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
1-1,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
1-1,5 0,7
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
X-XI AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

ὁ ἀρχ(άγγελος) Μιχ(αήλ) ὁ ἀρχ(άγγελος) Γαβριελ

დიპლომატიური

ΟΑΡΧΜΙΧΟΑΡΧΓΑΒΡΙΕΛ

თარგმანი

მთავარანგელოზი მიქაელი მთავარანგელოზი გაბრიელი

კომენტარი

წარწერის დათარიღება ხდება პალეოგრაფიული მონაცემების მიხედვით (სიტყვათა შემოკლება , ასოს ზედ დაწერილობა, η-ს მაგივრად ε-ის ხმარება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ოსტატისათვის სახელი არის "გაბრიელი" და არა "გაბრიილი").

ხატზე პირველი ΟΑΡΧ-ის ქვეშ წერია ქართული Ⴋ†Ⴊ, მეორე ΟΑΡΧ-ის ქვეშ წერია ქართული ႢႷႪ.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 88-89

ფოტო