შეჭედილი ჯვარი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ჯვარი
მასალა
ვერცხლი
აღმოჩენის ადგილი
წვირმი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
წვირმის მაცხოვრის ეკლესია № 15
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
შეჭედილ ვერცხლის ჯვარზე ერთი ტიპის ცალკეული გამოსახულებებია. ჯვრის მარცხენა მკლავის 3 გამოსახულებიდან შუა გამოსახულებას ორსავე მხარეს აქვს საკმაოდ გადასული ბერძნული მთავრული წარწერა. მარჯვენა მკლავის 3 გამოსახულებიდან ცენტრიდან პირველს აქვს ბერძნული მთავრული ასოებით წარწერა მარცხნივ და მარჯვნივ.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

1
ὁ ἅ(γιος) (scil. Ἰ)ω(scil. άννης) (scil. ὁ) (scil. πρό)δρο(scil. μ)ο(scil. ς)
2
ὁ ἅ(γιος) Μ(α)τ(θ)α(ῖος)

დიპლომატიური

1
ΟΑ(scil. Ι)Ω(scil. ΑΝΝΗΣ)(scil. Ο)(scil. ΠΡΟ)ΔΡΟ(scil. Μ)Ο(scil. Σ)
2
ΟΑΜΤΑ

თარგმანი

წმიდა იოანე წინამორბედი

წმიდა მათე

კომენტარი

წარწერის დათარიღება ხდება პალეოგრაფიული ნიშნებით (ასოთა მოხაზულობა, ლიგატურა, შემოკლებები).

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 89

ფოტო