ადიშის ხატი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ხატი
მასალა
ვერცხლი
აღმოჩენის ადგილი
ადიში
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ადიშის მაცხოვრის ეკლესია
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ადიშის მაცხოვრის ეკლესიაში დაცულია ღვთისმშობლის ფერწერითი ქართული ხატი, ჩასმული ოქროში ნაფერ ნაჭედი ვერცხლის, თვლებით შემკულ ბუდეში. ხატის შეჭედილ ნაწილზე გამოსახულების ორსავე მხარეს არის ბერძნული მთავრული წარწერა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
1,5-1,8
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერაში მოცემულია ლიგატურა, სიტყვების შემოკლება (შუაშიც და ბოლოშიც), იტაციზმის ნიმუში, υ||ο; κ||γ. 1,5-1,8 5,5-7
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
X-XI AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

Μ(ήτ)ηρ θ(εοῦ) ἡ (scil. γ)οκγοϋπήκου(scil. ς)

დიპლომატიური

ΜΗΡΘΗ(scil. Γ)ΟΚΓΟΥΠΗΚΟΥ(scil. Σ)

თარგმანი

დედა ღვთისა მალედმორჩილი

კომენტარი

ღვთისმშობლის მიმართ ნახმარია მისი ისეთი ეპითეტი, რაც საქართველოს ბერძნულად ნაწერ ძეგლებში იშვიათია (მეორე მაგალითია ხობის X-XI სს-ის ხატზე).

წარწერა თარიღდება პალეოგრაფიული და ენობრივი მონაცემებით (ხალხური ელემენტები გამოთქმაში - κ γ-ს ნაცვლად; υ-ს და უმახვილო ο-ს მონაცვლეობა).

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 90

ფოტო