მარკოზის ხატი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ხატი
მასალა
ვერცხლი
აღმოჩენის ადგილი
დოლი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
სოფ. დოლი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ხატის გამოსახულების ორივე მხარეს დაფერილ ვერცხლზე გამოყვანილია ჭედური წარწერა. 3 3
ზომა
H. 3,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა შესრულებულია მკაფიო ასომთავრულით. წარწერაში არის სიტყვის შემოკლება, ასოში ჩაწერილი ასო.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XI-XII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

1
ὁ ἅ(γιος)
2
Μάρκος

დიპლომატიური

1
ΟΑ
2
ΜΑΡΚΟΣ

თარგმანი

წმიდა

მარკოზი

კომენტარი

მარკოზის ხატი წარმოადგენს პატარა მინანქრებიან ხატს, გამოსახულება მინანქრითაა შესრულებული.

დათარიღების საფუძველია ასოთა მოხაზულობა, ο-ში ჩაწერილი α (ὁ ἅγιος-ისათვის), მინანქრული გამოსახულება.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 91

ფოტო