ტიმოთესუბნის ტაძარი, საკურთხევლის კონქის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფრესკა
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
ტიმოთესუბნის ღვთისმშობლის ტაძარი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ტიმოთესუბნის ღვთისმშობლის ტაძარი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ტიმოთესუბნის ღვთისმშობლის ტაძრის ფრესკებზე მრავალი ქართული, ვრცელი ასომთავრული წარწერის გვერდით არის რაოდენობის მხრივ უმნიშვნელო ბერძნული წარწერებიც. ა. სამხრეთის კონქში გამოსახულია ღვთისმშობელი ყრმით, აქეთ-იქით მთავარანგელოზებით და წინასწარმეტყველებით. მთელ ამ ფრესკას შემორჩენილი აქვს წარწერის ნაწილი. ღვთისმშობლის მარცხნივ მდგომ მთავარანგელოზთანაც არის წარწერა; ბ. საკურთხევლის აფსიდაში ცენტრალური სარკმლის თაღში გამოსახულია ჯვარი, რომელსაც აქვს ბერძნული წარწერა; გ. სამხრეთის კედელზე სარკმელთან ფრესკაზე ლოცვა სასუმელისა - ქრისტეს გამოსახულებას შარავანდს ზემოთ აქვს ბერძნული წარწერა; დ. ამავე კედელზე სარკმელებს შორის არის ფრესკა "გარდამოხსნა ქესი", რომელსა ჯვრის ფირფიტაზე აქვს ბერძნული წარწერა. მის ქვემოთაც არის წარწერა; ე. დასავლეთ კედელზე სამოთხის კომპოზიციაში გამოსახულ ქრისტესაც აქვს ბერძნული წარწერა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სადიდებელი
დათარიღება
XIII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

1
μ(ήτη)ρ θ(εο)ῦ ὁ ἀρχ(άγγελος) Μιχαιλ
2
Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό)ς
3
Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό)ς
4
Ἰ(ησοῦ)ς βασιλεὺ(scil. ς) τις δόζ(scil. ης) Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό)ς
5
Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό)ς

დიპლომატიური

1
ΜΡΘΥΟΑΡΧΜΙΧΑΙΛ
2
ΙΣΧΣ
3
ΙΣΧΣ
4
ΙΣΒΑΣΙΛΕΥ(scil. Σ)ΤΙΣΔΟΖ(scil. ΗΣ)ΙΣΧΣ
5
ΙΣΧΣ

თარგმანი

დედა ღვთისა მთავარანგელოზი მიქაელი

იესუ ქრისტე ძლევაჲ

იესუ ქრისტე

იესუ მეუფე დიდებისა იესუ ქრისტე

იესუ ქრისტე

კომენტარი

ტიმოთესუბნის ღვთისმშობლის ტაძრის მოხატულობა XIII ს-ით არის დათარიღებული (Е. П. Привалова, Роспись Тимотесубани, Тб. 1980).

βασιλεω ფორმისათვის βασιλεῦς მცდარი ფორმაა. ე. პრივალოვას აზრით, მცდარია ფორმულაც, უნდა იყოს ΙΝΒΙ (Ἰησοῦς Ναζαραῖος βασιλεὺς Ἰουδαίων - იესუ ნაზარეველი, მეუფე ჰურიათა). ეს შეცდომა მას ახსნილი აქვს შემსრულებლის არაბერძნული წარმოშობით.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 231

ფოტო