წალენჯიხის ხატი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ხატი
მასალა
ვერცხლი
აღმოჩენის ადგილი
წალენჯიხა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წალენჯიხის ვერცხლის ხატზე მაცხოვრის ფერწერა აღარაა, ირგვლივ ჰქონია მედალიონები (დიამ. 4,9 სმ). ზემო არშიაზე შემორჩენილია 2 მედალიონი (ბერძნული წარწერებით), დანარჩენები - აცვენილია და შენახულია სეიფში. მედალიონთაგან ერთზეა ბერძნული წარწერა, დანაარჩენებზე ქართული, ასომთავრულია. გამოსახულებები მედალიონებზე წელამდეა მოცემული. ზედა არშიაზე ცენტრშია ქრისტე, მარჯვენა კუთხეში იოანე ნათლისმცემელი, ჩანს, მარჯვენა კუთხეში იყო მარიამი. წარწერები გვხვდება წრეებში ჩასმული, დაახლოებით კისრის დონეზე გამოსახულებების ორსავე მხარეს.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ხატს აქვს ჭედური წარწერა თავის ორსავე მხარეს. წარწერები გამოყვანილია ლურჯი მინანქრით. იოანე ნათლისმცემლის წარწერა არის გამოსახულების ორსავე მხარეს, მაარჯვენა ნაწილი არის სიგრძივ, საინტერესო ლიგატურით.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

1
Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό)ς
2
Μ(ήτη)ρ θ(εο)ῦ
3
Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό)ς
4
ὁ ἅ(γιος) Ἰω(άννης) ὁ πρό(δρομ)ος

დიპლომატიური

1
ΙΣΧΣ
2
ΜΡΘΥ
3
ΙΣΧΣ
4
ΟΑΙΩΟΠΡΟΟΣ

თარგმანი

იესუ ქრისტე

დედა ღმრთისა

იესუ ქრისტე

იოანე წინამორბედი

კომენტარი

მედალიონები მიჩნეულია ქართულ ნამუშევრად.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 282

ფოტო