მარტვილის ვერცხლის ტრიპტიხი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ტრიპტიხი
მასალა
ვერცხლი
აღმოჩენის ადგილი
მარტვილი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
მარტვილის ვერცხლის ტრიპტიხზე ცენტრალური კარი არის ვედრების კომპოზიცია, ზომა 9x8 სმ. შემორჩენილია მარიამის და იოანეს გამოსახულებებიანი მინანქრები. ქრისტეს აწდაკარგულ მინანქართან, დაახლოებით მხრების დონეზე კარგად ჩანს წარწერა. მარიამს და იოანეს წარწერები არა აქვთ.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სადიდებელი
დათარიღება
IX AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό)ς

დიპლომატიური

ΙΣΧΣ

თარგმანი

იესუ ქრისტე

კომენტარი

ხატი (მინანქრებით და წარწერით) მიჩნეულია IX ს-ის დასასრულის ქართულ ნახელავად.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 283

ფოტო