მსიგხუა, მიქაელის სავედრებელი წარწერა I

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ანტეფიქსი
მასალა
კრამიტის კალიპტერი
აღმოჩენის ადგილი
მსიგხუას ეკლესია
გარემოებები
წკუარას ხეობაში მსიგხუას მთაზე გამოჩნდა საკულტო ნაგებობის ნაშთი (რომელიც ქრისტიანული ტაძარი აღმოჩნდა).
კონტექსტი
ა. კაციას ხელმძღვანელობით ჩატარებულმა ექსპედიციამ აღმოაჩინა 46 არწერა, მათ შორის რამდენიმე ანტეფიქსი.
ამჟამინდელი მდებარეობა
მსიგხუას ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
1-1,2
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომთავრული წარწერა. ქარაგმის ნიშანი: სწორი რელიეფური განივი ხაზი. განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს. 1-1,2
დეკორი
წარწერას ირგვლივ შემოუყვება ჩარჩოს ორმაგი ზოლი.

ტექსტი

კატეგორია
სავედრებელი
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ა(მე)ნ
მ(ი)ქ(აე)ლ
ქ(რისტ)ე შ(ე)ჲწყ(ა)ლე

დიპლომატიური

ႠႬ
ႫႵႪ
ႵႤ ႸჂႼႷႪႤ

თარგმანი

ამენ მიქაელი, ქრისტე, შეიწყალე!

კომენტარი

კერამიკული კალიფტერი გატეხილია შუაში, ასევე ჩამოტეხილია წარწერის ზედა სამკუთხა თავი, მაგრამ დაზიანება წარწერის წაკითხვას ხელს არ უშლის. ანტეფიქსის ცენტრში რელიეფურად გამოყვანილია "მალტური ჯვარი". მესამე სტრიქონის ასოები "ა-ნ" გადმოცემულია "სარკისებური" მოხაზულობით.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო