ბედიის კონსტანტინე მეფეთა მეფის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბედიის ტაძარი
ზომა
H. 59,W. 63,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
სამსტრიქონიანი ამოკვეთილი ასომთავრული წარწერა. განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ ("ნ" - ის მარცხნივ და მარჯვნივ სამი წერტილია დასმული მარჯვნივ წაწვეტებით); ქარაგმის ნიშანი: კლაკნილი, განივი ხაზი.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
1293-1327
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ადიდენ ღ(მერთმა)ნ მეფეთა
მეფე კონსტანტ(ი)ნე ძე
დავითისი ა(მე)ნ

დიპლომატიური

ႠႣႨႣႤႬ ႶႬ ႫႤႴႤႧႠ
ႫႤႴႤ ႩႭႬႱႲႠႬႲႬႤ ႻႤ
ႣႠႥႨႧႨႱႨ ႠႬ

თარგმანი

კომენტარი

გამოცემები

ფოტო