ილორის გალატოზის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ქვის ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ილორის წმინდა გიორგის ეკლესია
ზომა
H. 35,W. 59,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ერთსტრიქონიანი წარწერის ფრაგმენტი. წარწერა მოთავსებულია ეკლესიის აღმოსავლეთ კედელში, სამხრეთ აღმოსავლეთ კუთხესთან. 52 9-7
ზომა
ასოთა სიმაღლე
2-5-9
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ერთსტრიქონიანი ნუსხური წარწერა; განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს; ქარაგმის ნიშანი: სწორი განივი ხაზი ამოკვეთილი ნუსხური 2-5-9
დეკორი

ტექსტი

კატეგორია
ფრაგმენტი
დათარიღება
XI საუკუნის I მეოთხედი AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

წ(მიდა)ო გ(იორგ)ი ილორ(ი)საო
შ(ეიწყალ)ე გ(ა)ლატოზი

დიპლომატიური

ႼႭ ႢႨ ႨႪႭႰႱႠႭ
ႸႤ ႢႪႠႲႭႦႨ

თარგმანი

ილორის წმინდა გიორგი, შეიწყალე გალატოზი

კომენტარი

ა. კაციას მიერ დასახელებულ პირველ ქვაზე ამოკვეთილი ყოფილა ორი თითოსტრიქონიანი წარწერა; ზედა წარწერას ვ. სილოგავა გალატოზის წარწერით იხსენიებს; წარწერის ფილა შეთეთრებულია კირით; წარწერის დასასრული ფილის გადარეცხვის შედეგად გადასულია; ვ. სილოგავას ვარაუდით წარწერაში „გალატოზის" ნაცვლად შეიძლება ყოფილიყო „გ(აბრიე)ლ ან გ(გრიგო)ლ"; თ. ბარნაველის წაკითხვით „გალატოზის" ადგილზე იკითხება „გიორგი"; გამოცემები: (169.46), (45.159), (164.814), (113ა.62)

გამოცემები

ფოტო