გიორგი მთავარეპისკოპოსის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა ფასადზე
მასალა
ადგილობრივი ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ილორის წმინდა გიორგის ეკლესია
ზომა
H. 35,W. 59,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
39 7
ზომა
არ არის მითითებული
ასოთა სიმაღლე
2,5-5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოკვეთილი, ერთსტრიქონიანი, მხედრული წარწერა. ქარაგმის ნიშანი: სწორი, განივი ხაზი. განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს 2,5-5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

წ(მიდაო) გ(იორგ)ი შეიწყ(ა)ლე მ(თავა)რ(ეპისკოპო)ზი გ(იორგ)ი

დიპლომატიური

Ⴜ ႢႨ ႸႤႨႼႷႪႤ ႫႰႦႨ ႢႨ

თარგმანი

წმინდაო გიორგი შეიწყალე მთავარეპისკოპოსი გიორგი

კომენტარი

წარწერა ამოკვეთილია იმავე ქვის ფილაზე, რომელზეც ამოკვეთილია პირველი წარწერა. სტრიქონის შუა და დასასრული ნაწილი, ფილის გადარეცხვის შედეგად გადასულია. ფილა შეთეთრებულია კირით

გამოცემები

ფოტო