გიორგი ქოჩოლავას წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ქვის ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ილორის წმინდა გიორგის ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ხუთსტრიქონიანი წარწერა. წარწერა მოთავსებულია ეკლესიის აღმოსავლეთ კედელში, ზემოთ, სამხრეთ-აღმოსავლეთის კიდისკენ.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ხუთსტრიქონიანი ნუსხური წარწერა; განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი; ქარაგმის ნიშანი: კიდურწერტილოვანი, სწორი, განივი ხაზი ამოკვეთილი ნუსხური კიდურწერტილოვანი
დეკორი

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XI საუკუნე AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

წ(მიდა)ო გ(იორგ)ი შ(ეიწყალ)ე გ(იორგ)ი ქოჩო[ლა]ვა მღდ(ე)ლ
წ(მიდა)ო გ(იორგ)ი მფარ(ვე)ლ მექმენ დიდსა მას დღესა!

დიპლომატიური

ႼႭ ႢႨ ႸႤ ႢႨ ႵႭႹႭ[ႪႠ]ႥႠ ႫႶႣႪ
ႼႭ ႢႨ ႫႴႠႰႪ ႫႤႵႫႤႬ ႣႨႣႱႠ ႫႠႱ ႣႶႤႱႠ!

თარგმანი

წმინდა გიორგი, შეიწყალე მღვდელი გიორგი ქოჩოლავა; წმინდაო გიორგი, დამიფარე იმ დიდ დღეს!

კომენტარი

ქვის ფილის ზომების აღება ვერ მოხერხდა; ფილის გადარეცხვის შედეგად ნაწერი ადგილ-ადგილ გადასულია; გამოცემები: Х. С. Бгажба, 1959, Из истории письменности, с. рис. 11 (ხ) 2) А. К. Кация Илори, 1963, с. 49-50 (ბ). 3) Х. С. Бгажба, Из истории письменности, 1967, с. 19, рис. 10 (თ. ხაჟომიას წაკითხვით) (ხ). 4) ქწკ, II, 161, N190; ამის მიხედვით: 5) Дж. Гамахрия, Б. Гогия, Абхазия, с. 814, N18. 6) თ. მიბჩუანი, აფხაზეთის მატ. კულტურის ძეგლები, 64, N18. 7) Л. Ахаладзе, Епиграфические памятники Абхазии, с. 368, N14.

გამოცემები

ფოტო