ანუხვა, გიორგი ბასილის ძის წარწერა ქვაჯვრის სვეტზე

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
თეთრი კირქვა
მასალა
კირქვა
აღმოჩენის ადგილი
ანუხვა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
დ. გულიას სახელობის აფხაზეთის ისტორიული მუზეუმი
ზომა
H. 220,W. 28,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ათსტრიქონიანი წარწერა. 23,5 31
ზომა
ასოთა სიმაღლე
3,5-2,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ათსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერა; განკვეთილობის ნიშანი ტექსტს არ ახლავს, თუ არ ჩავთვლით, რომ ციფრის აღმნიშვნელი გ-ს (მეშვიდე სტრიქონი) ორივე მხარეს ორწერტილები ზის. წარწერის ბოლოს დასასრულის ნიშნად დასმულია სამი წერტილი - განლაგებული მარცხნივ წაწვეტებული სამკუთხედის სახით; ქარაგმის ნიშანი: კიდურწაისრული, განივი ხაზი. ამოკვეთილი ასომთავრული კიდურწაისრული 3,5-2,5
დეკორი
სვეტი გათლილია ოთხკუთხად, უხვად არის მოჩუქურთმებული გეომეტრიული და სტილიზებული მცენარეული ორნამენტით და როგორც ჩანს, ჯვრის ჩასადგმელ სტელას წარმოადგენდა.

ტექსტი

კატეგორია
სავედრებელი
დათარიღება
XX საუკუნის 30-იანი წლები AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ე)წყ(ა)ლე მ(ი)ქ(აე)ლ ა(მე)ნ

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႼႷႪႤ ႫႵႪ ႠႬ

თარგმანი

ქრისტევ, შეიწყალე მიქაელი, ამინ.

კომენტარი

ამჟამად სვეტის ქვედა კიდე მოტეხილია; უმნიშვნელოდ არის დაზიანებული, აგრეთვე, სვეტის ზოგიერთი სხვა ნაწილიც; გეომეტრიული ჩუქურთმები სტელას ოთხ რეგისტრად ჰყოფენ, გიორგი ბასილის ძის სამშენებლო წარწერა ამოკვეთილია ქვემოდან პირველ-მეორე რეგისტრში. გამოცემები:1) А. К. Кация, Памятники архитектуры, 1967 , таб. IX, рис. 2) ქწკ, II, gv. 30-31, N5. 3) თ. მიბჩუანი, აფხაზეთის მატ. კულტურის ძეგლები, 50-51 (ქწკ, II, N5-ის მიხ.). 4) Л. Ааладзе, Епиграфические памятники Абхазии, с. 364, N1.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო