სკურჩის წარწერა, XI ს.

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
კირქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
დაცულია დ. გულიას სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო მუზეუმში.
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
სამსტრიქონიანი, ასომთავრული წარწერა განთავსებულია ჯვრის მკლავებზე ორ სტრიქონად, ხოლო ჯვრის მკლავებს ქვემოთ, ორივე მხარეს, ერთ-სტრიქოდან. განკვეთილობის ნიშანი არ ახლავს, ქარაგმის ნიშანი: სწორი, განივი ხაზი.
დეკორი
ფილას ჯვარცმის გამოსახულებით ირგვლივ შემოუყვება ჩუქურთმებიანი ორნამენტი. ფილის ცენტრალურ ნაწილში წარმოდგენილია ჯვარცმა, რომლის მარჯვნივ და მარცხნივ მარიამ ღვთისმშობელი და იოანე ვედრების პოზაში არიან გამოსახული. ხოლო ჯვარცმის ზემოთ, მარჯვენა და მარცხენა კუთხეებში, მიქაელ და გაბრიელ მთავარანგელოზების რელიეფური გამოსახულებებია. ქარაგმის ნიშანი: გამოყენებულია სიტყვის შუა ნაწილების გამოტოვების მეთოდი, შუაშეკვეცილობითი დაქარაგმება.

ტექსტი

კატეგორია
დათარიღება
XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

აჰა მ(ეუ)ფჱ
ჰურიათა
ჯ(უა)რც(უ)მ(ა)ი ქ(რისტ)ესი

დიპლომატიური

ႠჀႠ ႫႴჁ
ჀႳႰႨႠႧႠ
ႿႰႺႫႨ ႵႤႱႨ

თარგმანი

კომენტარი

გამოცემები

ფოტო