ფრესკული წარწერა წმ. მარინეს გამოსახულებასთან

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ქვა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
წკელიკარის ტაძრის წარწერები
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი

ტექსტი

კატეგორია
ფრაგმენტი
დათარიღება
X-XI საუკუნე AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

წ(მიდა)ჲ მარინა

დიპლომატიური

ႼჂ ႫႠႰႨႬႠ

თარგმანი

წმინდა მარინა

კომენტარი

ტაძრის სამხრეთ ეკვდერის გაწმენდისას აღმოჩნდა რამდენიმე ქვა, რომლებზეც შემორჩენილი იყო შელესილობის ფენა ფრესკული მოხატულობით. ერთ-ერთ ქვაზე გამოსახული იყო ქალის ფიგურა, რომლის თავთან ჩანდა ნიმბი: „рядам надпись асомтаврули по голубовато-серему фону" - „წა მარინა". როგორც ჩანს, ეკვდერში გამოსახული ყოფილა „წმინდა მარინასა" და კიდევ ერთი წმინდანი ქალის გამოსახულებანი, სამწუხაროდ, მეორე წმინდანი ქალის წარწერის გარჩევა ვერ მოხერხდა, რადგან ლ. შერვაშიძის მიერ გამოქვეყნებულ ტაბულაზე მხოლოდ ერთი ასომთავრული Ⴀ იკითხება. ამდენად სრული სახით მხოლოდ ერთი ფრესკული გამოსახულების განმარტებითი წარწერა შეიძლება წარმოვადგინოთ: წ(მიდა)ჲ მარინა; ფრესკაც და წარწერაც X-XI საუკუნეებიტ თარიღდება.

გამოცემები

ფოტო