ლიხნის წმ. კირილეს ფრესკის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
საღებავი
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ლიხნის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი ლიხნის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა ასომთავრული ანბანით არის შესრულებული საღებავით. ქარაგმის ნიშანი კლაკნილი, განივი ხაზი. განკვეთილობის ნიშანი ორწერტილი. წარწერის დასაწყისსა და ბოლოში დასმულია სამი წერტილი
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
განმარტებითი
დათარიღება
XIV AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

წ(მიდა)ჲ
კ(ი)რ(ი)ლე

დიპლომატიური

ႼჂ
ႩႰႪႤ

თარგმანი

წმინდა კირილე

კომენტარი

დაზიანებულია წარწერის გრაფემები

გამოცემები

ფოტო