ლიხნის წმ. გრიგოლ ღვთისმეტყველის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
საღებავი
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ლიხნის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი ლიხნის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა ასომთავრული ანბანით არის შესრულებული საღებავით.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
განმარტებითი
დათარიღება
XIV AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

წ(მიდა)ჲ გ(რი)გ(ო)ლი
ღ(მრ)თისმეტყ(უე)ლი

დიპლომატიური

ႼჂ ႢႢႪႨ
ႶႧႨႱႫႤႲႷႪႨ

თარგმანი

წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებული არ არის.

გამოცემები

ფოტო