ანუხვა, წარწერა სვეტზე

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სვეტი
მასალა
ფილა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
დ.გულიას სახელობის აფხაზეთის ისტორიულ მუზეუმში(სოხუმი) ანუხვა (გუდაუთის რ-ნი)
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ასომთავრული ოთხსტრიქონიანი წარწერა, ამოკვეთილია მრგვალ სვეტზე.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა შესრულებულია ასომთავრული ანბანით. ქარაგმის ნიშანი კლაკნილი, განივი ხაზი. განკვეთილობის ნიშანი არ ახლავს.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
განმარტებითი
დათარიღება
XII ს. AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

წ(მიდა)ნი მთ(ა)ვარა(ნ)
გ(ე)ლოზნი მ(ი)ქ(აე)ლ
გ(ა)ბრ(იე)ლ

translation

წ(მიდა)ნი მთ(ა)ვარა(ნ)- გ(ე)ლოზნი მ(ი)ქ(აე)ლ და გ(ა)ბრ(იე)ლ.

commentary

გამოცემები: 254.9)

bibliography: principalEdition

დიპლომატიური

ႼႬႨ ႫႧႥႠႰႠ
ႢႪႭႦႬႨ ႫႵႪ
ႢႡႰႪ

translation

Ⴜ(ႫႨႣႠ)ႬႨ ႫႧ(Ⴀ)ႥႠႰႠ(Ⴌ)- Ⴂ(Ⴄ)ႪႭႦႬႨ Ⴋ(Ⴈ)Ⴕ(ႠႤ)Ⴊ ႣႠ Ⴂ(Ⴀ)ႡႰ(ႨႤ)Ⴊ.

commentary

ႢႠႫႭႺႤႫႤႡႨ: 254.9)

bibliography: principalEdition

თარგმანი

წ(მიდა)ნი მთ(ა)ვარა(ნ)- გ(ე)ლოზნი მ(ი)ქ(აე)ლ და გ(ა)ბრ(იე)ლ.

კომენტარი

გამოცემები: 254.9)

გამოცემები

ფოტო