ოზბეგ დადიანის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა ფასადზე
მასალა
ადგილობრივი ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
დ. გულიას სახელობის აფხაზეთის ისტორიული მუზეუმი
ზომა
H. 71,W. 100,Th. 8
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ასოთა სიმაღლე
13-14,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური, 3 სტრიქონიანი, ასომთავრული წარწერა. განკვეთილობის ნიშანი: ერთი მსხვილი რელიეფური წერტილი ორ ადგილას. ქარაგმის ნიშნები არ ახლავს. 13-14,5
დეკორი
ფილას გვერდებიდან და ზემოდან შემოუყვება რელიეფური ჩარჩო, რომლის ზედა კუთხეებში რელიეფური პალმეტებია მოთავსებული.

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
1445-1452 AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ე(რისთავ)თა ერ(ის)თ(ა)ვი
მ(ა)ნ(და)ტ(ურ)თუხ(უ)ც(ე)სი დ(ა)დ(ია)ნ ოზბ(ეგ)ს
შ(ეუნდვე)ნ ღ(მერთმა)ნ

დიპლომატიური

ႤႧႠ ႤႰႧႥႨ
ႫႬႲႧႳႾႺႱႨ ႣႣႬ ႭႦႡႱ
ႸႬ ႶႬ

თარგმანი

ერისთავთ-ერისთავს, მანდატურთუხუცესს ოზბეგ დადიანს შეუნდე ღმერთო

კომენტარი

ფილა გაპობილია ორ, თითქმის თანაბარ ნაწილად: ჩამომტვრეულია მისი ქვედა მარჯვენა კუთხე. როგორც ფილის ჩარჩოდან ჩანს, მას ქვემოდან სხვა ფილა ჰქონდა მიდგმული და შეიძლება ორივე ერთად საფლავის ქვა იყო. წარწერა შესრულებულია ადგილ-ადგილ ხვეული დამწერლობით.

გამოცემები

ფოტო