პეტრიკოპულის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ტაძრის კედელი
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ლიხნის ტაძრის პეტრიკოპულის წარწერა
ზომა
H. 5,W. 35,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა მოთავსებულია ლიხნის ტაძრის ქორედის თაღის მარცხენა კიდესთან ახლოს
ზომა
არ არის მითითებული
ასოთა სიმაღლე
1-4,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ერთსტრიქონიანი გარდამავალი მხედრული წარწერა, განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს; ქარაგმის ნიშანი - განივი, სწორი ხაზი. 1-4,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სავედრებელი
დათარიღება
XI
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

მე პ(ე)ტ(რი)კოპული მონაი ქ(რისტ)ესი

დიპლომატიური

ႫႤ ႮႲႩႭႮႳႪႨ ႫႭႬႠႨ ႵႤႱႨ

თარგმანი

მე ვარ პეტრიკოპული, ქრისტეს მონა

კომენტარი

ლიხნის ტაძრის პეტრიკოპულის წარწერა თარიღდება მე-11 საუკუნის 60-იანი წლებით, წარწერა შესრულებულია ძალიან მუქი წითელი საღებავით(სინგურით). არსებობს მოსაზრება, რომ პეტრიკოპული შეიძლება სულაც არ აღნიშნავდეს საკუთარ სახელს და ნიშნავდეს პეტრიკის ვაჟს

გამოცემები

ფოტო