გუჯარეთის ხეობა. თოთხამის ციხის ეკლესია, ფრაგმენტი, IX-X სს.

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
გუჯარეთის ხეობა. თოთხამის ციხის ეკლესია გუჯარეთის ხეობა. თოთხამის ციხის ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა შესრულებულია ასომთავრულითა და ნუსხურით. აქვს ქარაგმის ნიშანი დ-სა და ლ-ს შორის.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
IX-X AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

თარგმანი

კომენტარი

წარწერაზე მხოლოდ სამი ასო იკითხება გარკვევით.

წარწერის დათარიღების საფუძვლები: წარწერის დათარიღებისას ვიზიარებთ დევი ბერძენიშვილისეულ დათარიღებას და მის მსგავსად, წარწერის თარიღს IX-X საუკუნეებით განვსაზღვრავთ.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო