გუჯარეთის ხეობა. „წითელი ეკლესია“, წარწერა დავით გალატოზისა (?), X-XI სს

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
გუჯარეთის ხეობა. "წითელი ეკლესია" გუჯარეთის ხეობა. "წითელი ეკლესია"
ზომა
H. 33,W. 20,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
15 12,5
ზომა
H. 12,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3-5,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა შესრულებულია ასომთავრული შერეული ნუსხურით წარწერას განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს და ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია სწორი განივი ხაზი. 1,5-3,5 3-5,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
X-XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

დ(ავით) გ(ა)ლ(ატო)-
ზი

დიპლომატიური

Ⴃ ႢႪ
ႦႨ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა დაზიანებული არ არის. წარწერის ტექსტი თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება.

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერაში ნუსხურიასოების შერევა გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ მისი ქრონოლოგია X-XI საუკუნეებით განვსაზღვროთ.

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,35 2019

ფოტო