გუჯარეთის ხეობა. მაჭარწყლის ეკლესია, სავედრებელი წარწერა ნიკოლოზისა, X-XI სს.

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არქიტრავი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
გუჯარეთის ხეობა. მაჭარწყლის ეკლესია გუჯარეთის ხეობა. მაჭარწყლის ეკლესია
ზომა
H. 93,W. 55,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
6 21,5
ზომა
H. 21,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3,8-4,2
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა ასომთავრული ანბანით არის შესრულებული. წარწერაში ქარაგმისა და განკვეთილობის ნიშნები გამოყენებული არ არის. 1,3-2,2 3,8-4,2
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
X-XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე ნიკ(ო)ლ(ო)ზ

დიპლომატიური

ႵႤ ႬႨႩႪႦ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერიანი ქვა გადარეცხილია, რის გამოც წარწერის გრაფემები ცუდად განირჩევა. ასევე წარწერა ფრაგმენტულად არის შემორჩენილი. კერძოდ, წარწერის ბოლო ნაწილი აღარ იკითხება.

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა პალეოგრაფიული თავისებურებების მიხედვით X-XI საუკუნეებით უნდა დათარიღდეს.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო