გუჯარეთის ხეობა. მაჭარწყლის ეკლესია, სავედრებელი წარწერა ნიკოლოზისა, X-XI სს.

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არქიტრავი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
გუჯარეთის ხეობა. მაჭარწყლის ეკლესია გუჯარეთის ხეობა. მაჭარწყლის ეკლესია
ზომა
H. 93,W. 55,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
6 21,5
ზომა
H. 21,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3,8-4,2
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა ასომთავრული ანბანით არის შესრულებული. წარწერაში ქარაგმისა და განკვეთილობის ნიშნები გამოყენებული არ არის. 1,3-2,2 3,8-4,2
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
X-XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე ნიკ(ო)ლ(ო)ზ

დიპლომატიური

ႵႤ ႬႨႩႪႦ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერიანი ქვა გადარეცხილია, რის გამოც წარწერის გრაფემები ცუდად განირჩევა. ასევე წარწერა ფრაგმენტულად არის შემორჩენილი. კერძოდ, წარწერის ბოლო ნაწილი აღარ იკითხება.

წარწერის დათარიღების საფუძველი:წარწერა პალეოგრაფიული თავისებურებების მიხედვით X-XI საუკუნეებით უნდა დათარიღდეს.

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,36-37 2019 სერგი მაკალათია,ბორჯომის ხეობა (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ნარკვევი),18 1957 თამაზ გოგოლაძე,ბორჯომის ხეობის ისტორიული და ხუროთმოძღვრული ძეგლები (გზამკვლევი),98 2014 დევი ბერძენიშვილი,ნარკვევები საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიიდან (ზემო ქართლი – თორი, ჯავახეთი),46 1985 დევი ბერძენიშვილი,არქიტექტურულ-ისტორიული გზამკვლევი "გუჯარეთი",28 1987

ფოტო