გუჯარეთის ხეობა. ტყემლოვანის ეკლესია, წარწერის ფრაგმენტი, X-XI სს.

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
გუჯარეთის ხეობა. ტყემლოვანის ეკლესია. გუჯარეთის ხეობა. ტყემლოვანის ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრულით არის შესრულებული. წარწერაში ქარაგმისა და განკვეთილობის ნიშანი არ იკითხება.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
X-XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ეკ(ლესიაჲ) წმიდაჲ

დიპლომატიური

ეკწმიდაჲ

თარგმანი

კომენტარი

ამჟამად წარწერა ტაძრის ინტერიერში აღარ არის

დევი ბერძენიშვილი წარწერის თარიღს X-XI საუკუნეებით განვსაზღვრავთ. ხოლო თამაზ გოგოლაძეს წარწერის თარიღი მოცემული არ აქვს.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო