გუჯარეთის ხეობა. ტყემლოვანის ეკლესია, წარწერის ფრაგმენტი, X-XI სს.

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
გუჯარეთის ხეობა. ტყემლოვანის ეკლესია. გუჯარეთის ხეობა. ტყემლოვანის ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრულით არის შესრულებული. წარწერაში ქარაგმისა და განკვეთილობის ნიშანი არ იკითხება.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
X-XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ეკ(ლესიაჲ) წმიდაჲ

დიპლომატიური

ႤႩ ႼႫႨႣႠჂ

თარგმანი

კომენტარი

ამჟამად წარწერა ტაძრის ინტერიერში აღარ არის

დევი ბერძენიშვილი წარწერის თარიღს X-XI საუკუნეებით განვსაზღვრავთ. ხოლო თამაზ გოგოლაძეს წარწერის თარიღი მოცემული არ აქვს.

გამოცემები

    თამაზ გოგოლაძე,თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი,41-42 2019 დევი ბერძენიშვილი,არქიტექტურულ-ისტორიული გზამკვლევი "გუჯარეთი",26 1987 თამაზ გოგოლაძე,ბორჯომის ხეობის ისტორიული და ხუროთმოძღვრული ძეგლები (გზამკვლევი),96 2014

ფოტო