ბორჯომის ხეობა. საკირე. „საყდრივაკის“ ეკლესია, სავედრებელი წარწერა შაშიასი, X-XI სს.

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ლავგანდარი
მასალა
მუქი ნაცრისფერი ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ბორჯომის ხეობა. საკირე. „საყდრივაკის“ ეკლესია ბორჯომის ხეობა. საკირე. „საყდრივაკის“ ეკლესია
ზომა
H. 20,W. 86,5,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
7 46,5
ზომა
H. 46,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3,5-5,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარერა ასომთავრული შერეული ნუსხურით არის შესრულებული. წარწერას განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს და ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია დიდი განივი ხაზი. 4-6,2 3,5-5,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
X-XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე შ(ა)შ(ი)ა

დიპლომატიური

ქეშეშშა

თარგმანი

კომენტარი

წარწერიანი ქვა დაზიანებულია. მოტეხილია მისი დასაწყისი მარცხენა ქვედა კიდე და შუა ნაწილი. თუმცა წარწერა თავიდან ბოლომდე გარკვევით იკითხება.

წარწერის დათარიღების საფუძველი: წარწერაში ნუსხური ასოების შერევის საფუძველზე, წარწერის ქრონოლოგიას X-XI საუკუნეებით განვსაზღვრავთ. დევი ბერძენიშვილი წარწერის თარიღს XII-XIII საუკუნეებით განვსაზღვრავთ. ხოლო თამაზ გოგოლაძეს წარწერის თარიღი მოცემული არ აქვს.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო